De NAVO zoekt confrontatie met nog grotere aanwezigheid aan Russische grenzen
Artikel

Nobelprijswinnaar voor de Vrede, President Obama, plant een grootschalige militaire opbouw in Oost- en Centraal-Europa. Hij wil het militaire investeringsbudget voor de regio in 2017 verviervoudigen.

woensdag 03 februari 2016 - Ludo De Brabander
Dalende olie-inkomsten maken Iraakse humanitaire crisis erger
Artikel
Dalende olie-inkomsten maken Iraakse humanitaire crisis erger

Irak kent al meer dan 35 jaar oorlog en economisch geweld. Het land is van een relatief welvarende staat veranderd in een 'failed state'.

maandag 01 februari 2016
De Turkse oorlogspolitiek tegen de Koerden
Artikel
De Turkse oorlogspolitiek tegen de Koerden

In het Koerdische Zuidoosten van Turkije is er een oorlog aan de gang die al honderden slachtoffers heeft gemaakt. Toch verkiest het Westen om de ogen te sluiten.

dinsdag 19 januari 2016 - Ludo De Brabander
‘Verbreek het stilzwijgen over de repressie in Turkije!’
Opinie
‘Verbreek het stilzwijgen over de repressie in Turkije!’

Er lijkt geen einde te komen aan het conflict tussen de Turkse regering en de Koerdische bevolking. Met deze open brief willen tientallen Belgische intellectuelen en academici hun steun betuigen aan het initiatief van meer dan 1200 Turkse collega's. Die deden een oproep aan het Turkse regime om te zoeken naar een rechtvaardige politieke oplossing voor het conflict.

vrijdag 22 januari 2016
Saudi-Arabië bestookt Jemen met westerse wapens
Artikel
Saudi-Arabië bestookt Jemen met westerse wapens

Het Westen blijft de feodale dictatuur van Saudi-Arabie politiek en militair steunen, ook al klinkt er steeds luider kritiek op het buitensporige geweld dat het koninkrijk gebruikt bij zijn aanval op de bevolking van buurland Jemen.

woensdag 20 januari 2016 - Thalif Deen
Irak: 25 jaar oorlog, bezetting, dood en vernietiging
Dossier
Irak: 25 jaar oorlog, bezetting, dood en vernietiging

25 jaar geleden viel een coalitie van 49 landen Irak binnen. De oorlog, het daaropvolgende embargo, nog een oorlog en een bezetting, lieten het land berooid achter. Maar Irak is niet dood. Het verzet en de protesten zijn de voorbije 25 jaar nooit gestopt en vormen het tegengif voor militarisme en bezetting.

maandag 18 januari 2016 - Dirk Adriaensens
Het megalomane investeringsplan van Defensie
Opinie
Het megalomane investeringsplan van Defensie

In de commissie Defensie gaf de minister zijn toelichting bij het strategische plan met daarin de geplande militaire investeringen. Zoals bekend wil deze regering de volgende legislatuur verplichten om een begin te maken van een budgettair zwaar investeringsplan ter waarde van 9,2 miljard euro. Op dit ogenblik is daar geen geld voor en wordt er op Defensie, zoals ook op de meeste andere departementen, bespaard.

donderdag 14 januari 2016 - Ludo De Brabander