Vrede - Tijdschrift voor internationale politiek
Vrede - Tijdschrift voor internationale politiek

Vier keer per jaar zorgt Vrede voor een scherpe analyse van het wereldgebeuren. Het tijdschrift kijkt achter het dagdagelijkse nieuws dat we te zien en te horen krijgen in journaals en dagbladen. Het schetst de brede context, graaft dieper en gaat op zoek naar kritische opinies en weinig gehoorde stemmen. In elk nummer wordt een actueel onderwerp uitgediept in een dossier. Er komen experten aan het woord in interviews, opiniestukken, artikels, boekbesprekingen,... Met een open geest bouwen we zo aan een gezonde basis voor maatschappelijke actie.

Informeer jezelf & steun de vredesbeweging: overweeg een abonnement!

Vrede is een driemaandelijks tijdschrift met achtergrondinformatie rond het wereldgebeuren. Het is géén bewegingsblad voor leden. Het is een volwaardig tijdschrift dat informatie tracht te verschaffen over internationale politiek. Het poogt dieper te graven, achtergrond en context mee te geven en analyses aan te reiken die volgens ons in de reguliere media te weinig aan bod komen. Dat doen we ondertussen reeds meer dan 50 jaar!

Informatie is de basis voor een geloofwaardige beweging. Overweeg een abonnement op Vrede en steun de vredesbeweging in de strijd voor een rechtvaardigere wereld. Voor de prijs moet u het in ieder geval niet laten, we rekenen enkel de druk- en de portkosten aan om de drempel zo laag mogelijk te houden.

Belangrijke veranderingen!

Dankzij de steun van onze abonnees kon Vrede vzw decennialang een professioneel en diepgravend tijdschrift publiceren. Met het tijdschrift trachtten we al die jaren een brede en kritische kijk te bieden op de internationale politiek. Met spijt in het hart moeten wij echter aankondigen dat het tijdschrift vanaf 1 juli 2020 zal ophouden te bestaan. Dit is geen gemakkelijke beslissing en we hebben veel tijd en overleg met onze achterban nodig gehad om deze moeilijke knoop door te hakken. We ontvangen immers nog steeds goede commentaren op het gedrukte tijdschrift en we voelen ons ook verantwoordelijk voor een publicatietraditie van meer dan een halve eeuw!

Helaas zijn we echter op een punt beland dat het tijdschrift qua tijdsinvestering en financiële kosten niet langer in stand te houden is. Vrede vzw heeft tot nu toe getracht om in te zetten op zowel gedrukte als digitale media. De evoluties in de hedendaagse communicatie en de realiteit van beperkte middelen nopen ons echter om een moeilijke keuze te maken. We zullen meer en sterker kunnen inzetten op onze website en digitale media en plannen in de toekomst om per jaar toch zeker nog 1 gedrukte publicatie te realiseren. Over de exacte vorm daarvan moet nog verder nagedacht worden.

Om de betrokkenheid met onze sympathisanten en militanten te vergroten, worden we vanaf 1 januari 2020 een beweging mét lidmaatschap. In ruil voor dit betalende lidmaatschap zullen de leden driemaandelijks een Vredestelex ontvangen. Alle abonnees die herabonneren vanaf nu, ontvangen het tijdschrift tot en met juni 2020 en worden automatisch (en gratis) lid van Vrede vzw voor het volledige jaar 2020!

LAATSTE NUMMERS

Abonneer

 

Vredetelex
Vredetelex

De Vredestelex is het gratis driemaandelijks bewegingsblad van vzw Vrede. Hiermee houden we u op de hoogte van interessante acties, betogingen, platformteksten, enz. Op de achterkant van de telex staat telkens een raamaffiche. Ondersteun de lopende campagne door de affiche ook bij u thuis op te hangen. Nog niet ingeschreven? Laat hieronder uw gegevens achter. Bent u op zoek naar meer informatie? Vraag hiernaast een gratis proefnummer aan van ons tijdschrift voor internationale politiek - Vrede.

Laatste nummers

Gratis abonnement

Winkel
Winkel

Via onze webwinkel bieden we campagne kledij, vlaggen en boeken aan die gerelateerd zijn aan het Vredesthema. Neem een kijkje en bestel jouw producten!

Aanbod webshop

Bestellen

Vorming
Vorming

Onze vredesbeweging gaat er vanuit dat goede informatie een noodzakelijke basis vormt voor elke sociale actie. Dat doen we op verschillende manieren. Een daarvan betreft lezingen, informatieavonden, vormingsgesprekken. We blijven zoals in het verleden sprekers aanbieden over thema’s die van doen hebben met internationale politiek, vredes- en ontwikkelingsproblematiek. Daarnaast kan je ook nog steeds bij ons terecht voor onze bibliotheek met een gespecialiseerd boeken- en tijdschriftenaanbod rond onderstaande thema’s.

Bibliotheek Jan Verwest
Bibliotheek Jan Verwest

Bibliotheek 'Jan Verwest' met honderden (recente) titels over wapenhandel, landen uit het Midden-Oosten, Geopolitiek, kernwapens, SIPRI's, ... en enkele tijdschriftabonnementen zoals 'De Koerden', 'New Left review', 'Z-Magazine', 'Monde Diplomatique', 'Middle East report'. Groot aanbod van Vredesaffiches, vredesvlaggen , stickers en T-shirts. Open tijdens de kantooruren, maar graag een berichtje vooraf wanneer u langskomt

© 2019 vrede vzw - website by