"Vrede" tijdschrift voor internationale politiek

"Vrede" tijdschrift voor internationale politiek

Belangrijke veranderingen!

Dankzij de steun van onze abonnees kon Vrede vzw decennialang een professioneel en diepgravend tijdschrift publiceren. Met het tijdschrift trachtten we al die jaren een brede en kritische kijk te bieden op de internationale politiek. Met spijt in het hart moeten wij echter aankondigen dat het tijdschrift vanaf 1 juli 2020 zal ophouden te bestaan. Dit is geen gemakkelijke beslissing en we hebben veel tijd en overleg met onze achterban nodig gehad om deze moeilijke knoop door te hakken. We ontvangen immers nog steeds goede commentaren op het gedrukte tijdschrift en we voelen ons ook verantwoordelijk voor een publicatietraditie van meer dan een halve eeuw!

Helaas zijn we echter op een punt beland dat het tijdschrift qua tijdsinvestering en financiële kosten niet langer in stand te houden is. Vrede vzw heeft tot nu toe getracht om in te zetten op zowel gedrukte als digitale media. De evoluties in de hedendaagse communicatie en de realiteit van beperkte middelen nopen ons echter om een moeilijke keuze te maken. We zullen meer en sterker kunnen inzetten op onze website en digitale media en plannen in de toekomst om per jaar toch zeker nog 1 gedrukte publicatie te realiseren. Over de exacte vorm daarvan moet nog verder nagedacht worden.

Om de betrokkenheid met onze sympathisanten en militanten te vergroten, worden we vanaf 1 januari 2020 een beweging mét lidmaatschap. In ruil voor dit betalende lidmaatschap zullen de leden driemaandelijks een Vredestelex ontvangen. Alle abonnees die herabonneren vanaf nu, ontvangen het tijdschrift tot en met juni 2020 en worden automatisch (en gratis) lid van Vrede vzw voor het volledige jaar 2020!

© 2021 vrede vzw - website by