Neem een abonnement op het tijdschrift "Vrede"

Neem een abonnement op het tijdschrift "Vrede"

Maak dit tijdschrift mee mogelijk: Neem of geef een abonnement!

Vier keer per jaar zorgt Vrede voor een scherpe analyse van het wereldgebeuren. Het tijdschrift schetst de brede context, graaft dieper en kijkt achter de nieuwsfeiten. In elk nummer wordt een actueel onderwerp uitgediept in een dossier, verder zijn er interviews, artikels, boekbesprekingen,... Met een open geest bouwen we zo aan een gezonde basis voor maatschappelijke actie.
Om te abonneren schrijft u het gepaste bedrag met bijbehorende vermelding over op de Triodos-rekening van Vrede - BE26 5230 8032 1129, Vrede VZW, Dok-Noord 4F203, 9000 GENT.

  • GEWOON ABONNEMENT: 25 euro/jaar (met vermelding 'abo + naam & adres') 
  • STUDENTEN ABONNEMENT: 20 euro/jaar (met vermelding 'abo student + naam & adres') 
  • NEDERLAND EN EU: 35 euro/jaar (met vermelding 'abo + naam & adres')
  • STEUNABONNEMENT: 65 euro/jaar (met vermelding 'steun + abo + naam & adres')
© 2017 vrede vzw - website by