Activiteit

datum 
zo 21 Mar 2021
Uur 
16u00
plaats 
BE
wie 
Platform 21/3 Gent
ACTIE || Nationale actiedag tegen racisme

ACTIE || Nationale actiedag tegen racisme

Op 21 maart is het de Internationale Dag tegen Racisme. Daarom komen we op straat om gelijke rechten te eisen voor iedereen. Ontdek de acties in jouw buurt via https://www.facebook.com/PF2103/events/?ref=page_internal

In Gent wordt tussen 16-17u op twee locaties actie gevoerd: aan de Stadshal en op de Vrijdagsmarkt. Omwille van de corona-maatregelen mogen we telkens met 100 mensen deelnemen. We vragen dan ook om vooraf in te schrijven. Heb je zin om deel te nemen? Schrijf je zo snel mogelijk in via dit formulier.

Wil je meer info? Stuur een mail naar Platform21maartgent@gmail.com

Onze eisen

1. Iedereen heeft recht op een degelijke job en woning. Pak discriminatie aan met concrete maatregelen in plaats van holle slogans. Voer proactieve praktijktesten met sancties in op de arbeidsmarkt en de woningmarkt.

2. Zorg voor een warme, menselijke en kwaliteitsvolle vluchtelingenopvang die de mensenrechten respecteert. Sluit geen vluchtelingendeals met ondemocratische regimes. De overheid moet in een professioneel georganiseerd en educatief-verantwoord aanbod voorzien gericht op integratie en gelijke sociale behandeling van nieuwkomers en sans-papiers zoals bepaald in de Universele Rechten van de Mens en de Conventies van Genève.

3. Een verbod op levensbeschouwelijke tekens verhindert de toegang van veel vrouwen tot werk en opleiding. We zijn tegen de bestaande hoofddoekverboden op de werkvloer en in het middelbaar en hoger onderwijs.

4. Meerdere artikels van de nieuwe vreemdelingenwet zijn onze rechtstaat onwaardig. Zo kunnen mensen op basis van Artikel 21 van deze wet (de ‘deportatiewet’) nu op basis van vermoedens (dus zonder bewezen schuld, zonder proces) het land worden uitgezet. Schaf deze ongelijke behandeling van burgers af.

5. Iedereen heeft recht op gelijke behandeling en bescherming door de politie. Etnische profilering, buitensporig geweld, en discriminerend politiegedrag moeten bestreden worden met een zero-tolerantie-aanpak.

6. Na de onafhankelijkheid van Congo heeft België onvoldoende aandacht geschonken aan gewetenswerk over de kolonisering en de gigantische schade die hiermee is aangericht. De publieke ruimte staat vol met verwijzingen naar de koloniale periode, net zoals de onderwijsprogramma’s en de geschiedenisboeken. We moeten samen actief hierover nadenken en inzetten op de dekolonisering van de publieke ruimte en de integratie van een kritische analyse van de kolonisatie in de onderwijsprogramma’s en -boeken.

Een initiatief van het platform 21/3 die bestaat uit een brede waaier van middenveldorganisaties.

© 2021 vrede vzw - website by