Word lid en kies zelf
uw welkomstgeschenk!

Printvriendelijke versie
Word lid van Vrede

Word lid van Vrede

Vrede vzw is een erkende sociaal-culturele organisatie die werkt aan een vreedzame internationale samenleving. We zetten sterk in op het verspreiden van informatie en inzichten inzake internationale politiek, (kern)bewapening, NAVO, de conflicten in de regio Midden-Oosten en Noord-Afrika, etc.

Vrede tracht mensen en groepen in beweging te zetten en samen met andere organisaties te werken aan de democratische uitbouw van onze samenleving. Daartoe organiseren we activiteiten, acties, vormingen, demonstraties, campagnes, ... en trachten we het beleid te beïnvloeden.

Steun Vrede vzw en help ons zo om minder afhankelijk te worden van subsidies. Uw vaste maandelijkse bijdrage betekent voor Vrede vzw een zekerheid aan inkomsten in deze volatiele tijden. Als lid ontvangt u ons driemaandelijks bewegingsblad "Vredestelex". Als steunend lid draagt u 1 euro bij aan het lidmaatschap en wordt de rest van het bedrag beschouwd als gift.

Als nieuw lid verwelkomen we u met een informatief geschenk. Ontvangt u graag het boek 'Weg van oorlog - Over militarisme en antimilitarisme' van Ludo De Brabander of leest u liever de strip 'Wapenhandel: een business zoals alle andere?' van GRIP? Aan u de keus. Duid uw voorkeur aan in het onderstaande formulier. Wij bezorgen uw welkomstgeschenk per post.

Door dit volmachtformulier te ondertekenen, geeft u vanaf heden tot uitdrukkelijke herroeping toestemming aan Vrede vzw een opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening te debiteren en aan uw bank om het volgende bedrag te debiteren.

Lidmaatschap en steun
euro

Giften (geen lidgeld) van minimaal 40 euro op jaarbasis geven recht op een belastingsvermindering. In dat geval sturen we u een fiscaal attest toe.

Blijf op de hoogte
Welkomstgeschenk
Gegevens
Vrede vzw beschermt jouw persoonlijke gegevens en deelt deze niet met derden.
Mandaat domiciliëring
Maandelijks euro

Door dit mandaatdocument in te sturen geeft u de toestemming aan (1) Vrede vzw om invorderingen te sturen naar uw bank teneinde uw rekening te debiteren en (2) uw bank om uw rekening te debiteren naargelang de instructies ontvangen van Vrede vzw.

Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om een terugbetaling van een domiciliëring aan uw bank te vragen. De termijn om uw terugbetaling te vragen vervalt in principe 8 weken nadat het bedrag van uw rekening is gedebiteerd. Uw bank verstrekt u graag meer informatie over uw rechten en verplichtingen.

Begunstigde:

Vrede vzw
Dok Noord 4F203
9000 Gent
T: +32 9 233 46 88
Schuldeisernummer: BE46ZZZ040830925
IBAN: BE25 8939 4408 3382  BIC: VDSP BE 91

© 2021 vrede vzw - website by