Printvriendelijke versie

Groot-Brittannië en Frankrijk gaan samenwerken rond nucleaire tests

 Groot-Brittannië en Frankrijk kondigen aan op militair vlak veel nauwer samen te werken. Daarover werd op 2 november 2010 een overeenkomst bereikt in Londen. Het gaat om een brede waaier van gemeenschappelijke activiteiten: gezamenlijke nucleaire tests, oprichten van een gezamenlijke legerbrigade, gebruik maken van elkaars vliegdekschepen en tankvliegtuigen en op langere termijn ook de ontwikkeling van militaire technologieën zoals duikboten, satellieten, onbemande vliegtuigen e.a. 

De samenwerking op vlak van nucleaire tests springt het meest in het oog. Britse en Franse wetenschappers zullen samen in Groot-Brittannië apparatuur ontwikkelen (Aldermaston) om tests uit te voeren. In Frankrijk zal een nieuwe gemeenschappelijke testsite komen in de buurt van Dijon (Valduc), operationeel tegen 2014. Frankrijk beschikt over een 350-tal kernwapens en zal die afbouwen tot 300. Groot-Brittannië beschikt over een 200-tal kernwapens die ingezet worden via haar Trident kernduikboten. Volgens een recent rapport van de Britse regering  zouden die kernwapens zeker nog 20 jaar bruikbaar blijven (I).

Doel van de tests is om de effectiviteit en de veiligheid op de lange termijn van de kernwapens te garanderen, een omschrijving die zo uit het nieuwe kernwapenbeleid van de VS zou kunnen komen. De VS lijkt dus op alle vlakken de toon te zetten qua kernwapenbeleid. Na de zomer startte de VS immers reeds met nieuwe nucleaire (subkritische) tests (II).

Financiële overwegingen spelen zeker mee om samen te werken. Beide landen willen nog altijd een belangrijke militaire rol spelen in de wereld, maar de militaire budgetten zijn altijd maar zwaarder om te dragen, zeker in tijden van financiële crisis. Nochtans zijn de militaire budgetten van GB en Frankrijk niet min, ze hebben respectievelijk de derde en de vierde grootste militaire uitgaven in de wereld.

Dit nieuws betekent dus weer een slag in het gezicht van de internationale gemeenschap die een kernwapenvrije wereld wil.

Hoe kunnen kernwapentesten en de daarmee gepaard gaande investeringen in technologie en apparatuur nu verantwoord worden door dezelfde leiders die beweren te streven naar een kernwapenvrije wereld? Een belangrijke eerstvolgende stap richting kernontwapening is de inwerkingtreding van het Allesomvattend Kernstopverdrag (Comprehensive Test Ban treaty, CTBT). Daarvoor blijft het wachten op de VS. Frankrijk en GB tekenden én ratificeerden reeds dit verdrag, maar hun aangekondigde tests gaan volledig in tegen de geest van het akkoord.

Geen nieuw geld voor nucleaire wapens, tenzij voor hun ontmanteling!

Deze afspraken qua nucleaire samenwerking vormen een belangrijk onderdeel van een grotere overeenkomst over militaire samenwerking tussen Londen en Parijs. In tijden van economische crisis en geweldige technologisering van het militaire apparaat is het kennelijk te duur geworden een aparte status van (militaire) 'grootmacht' aan te houden voor elk van de twee landen. De nieuwe Britse regering besliste kort geleden op het defensiebudget te verminderen als onderdeel van een algemeen besparingsplan. 

Deze overeenkomst betreft - zoals reeds in de aanhef van dit artikel gemeld - ook een samengevoegde militaire sectie om zo'n 5000 soldaten uit beide landen in paraatheid te hebben om ingezet te kunnen worden bij internationale crisissen. Het gaat om zowel landtroepen, marine als luchtmacht met een roterend commando tussen de landen. Tevens voorziet de overeenkomst dat er een beurtrol komt om een vliegdekschik ter beschikking te stellen als landingsbasis voor Franse, Britse en Amerikaanse vliegtuigen in tijden van nood.

Verder is afgesproken om een gemeenschappelijk programma op te zetten voor onderdelen, onderhoud en opleiding voor de bemanning van het militaire transportvliegtuig Airbus A400M. Er wordt ook gesproken om samen te werken aan een nieuwe generatie van verkenningsvliegtuigen die van op afstand worden geleid, de zogenaamde 'drones'. De lijst vernoemd ook nog gezamenlijke projecten om technologieën voor toekomstige kernduikboten te ontwikkelen, alsook voor militaire satellieten, anti-mijn maatregelen en anti-duikbootwapens.

voetnoten

steun ons

© 2021 vrede vzw - website by