Opinie
No to war – no to NATO
Printvriendelijke versie
We eisen de onmiddellijke vrijlating van Chelsea Manning en Julian Assange
Beeld van video 'collateral Murder' van Wikileaks

We eisen de onmiddellijke vrijlating van Chelsea Manning en Julian Assange

Verklaring van het internationale netwerk "No to War – no to NATO” (*)

In april 2010 publiceerde Wikileaks, het klokkenluidersplatform van Julian Assange, honderdduizenden Amerikaanse documenten die als geheim waren geclassificeerd. Die brachten ernstige schendingen van het internationaal recht en strafrecht door de VS aan het licht. Dat bleek o.m. uit de video "Collateral Murder". Tot op vandaag worden zowel Julian Assange als Chelsea Manning als klokkenluider politiek vervolgd.

In de loop der jaren bleven Julian Assange en Wikileaks geheime documenten publiceren over illegale oorlogsvoering, wijdverspreide mensenrechtenschendingen en ondemocratisch en autoritair gedrag van vooraanstaande regeringen en politici.

We weten, en zijn niet vergeten, dat de openbaringen in die tijd veel criminele schendingen van het (internationaal) recht
aan het licht brachten.

Streven naar vrede betekent ook het ondersteunen van klokkenluiders en het uiten van onze solidariteit. Zonder de openbaringen, kennis, dapperheid en moed van klokkenluiders, zouden belangrijke vredesactiviteiten onmogelijk of veel moeilijker zijn. Hun openbaringen hebben bijgedragen aan de versterking van de eisen van het netwerk ‘No to War – no to NATO’. De NAVO is een relikwie van de Koude Oorlog. De organisatie hoort thuis op de vuilnisbelt van de geschiedenis.

Wij zijn van mening dat schendingen van de wet en oorlogsmisdaden in geen geval
onder de geheimhouding mogen vallen en dat de onthulling van dergelijke gebeurtenissen moet worden vrijgesteld van strafrechtelijke vervolging. Media en politici moeten zich met hun volle gewicht verzetten tegen de vervolging van Chelsea Manning en Julian Assange en deze schendingen van de vrijheid van meningsuiting aanklagen. Dat is een democratische verantwoordelijkheid.

We
willen dat er een einde komt aan de verschillende verdenkingen en insinuaties tegen Chelsea Manning en Julian Assange. Zij die de waarheid aan het licht brengen en ervoor opkomen verwachten de vervolging van die mensen in politiek, media en samenleving die het publiek bedriegen en manipuleren met leugens, fraude en mensenrechtenschendingen. Oorlog is altijd gebaseerd op leugens - vrede betekent ook waarheid en solidariteit.

We uiten onze solidariteit met Chelsea Manning en Julian Assange. We eisen hun onmiddellijke vrijlating.

In plaats daarvan, en
dit zullen we blijven herhalen, vragen we de bestraffing van de daders van de misdaden die men geheim wil houden en niet van degenen die ze ontdekken en publiceren!

(*) Vrede vzw is een actief lid van dit netwerk en droeg bij aan het opstellen van deze oproep!

steun ons

© 2021 vrede vzw - website by