Actieverslag
Vrede vzw
Printvriendelijke versie
Weekend van Europese solidariteit met Griekenland
Foto's: Jean-Marie Versypt

Weekend van Europese solidariteit met Griekenland

In heel Europa kwamen in het weekend van 20 en 21 juni vele duizenden mensen op straat tegen het harde besparingsbeleid in Griekenland. Er waren onder meer betogingen in Rome, Londen, Parijs, Dublin, Amsterdam en Kopenhagen. In Brussel gaven meer dan 5000 mensen gehoor aan de oproep van een breed platform om hun solidariteit met de Grieken te tonen. In een open brief (zie verder) die ook door Vrede vzw is ondertekend schrijven de organisatoren dat zes jaar van budgettaire bezuinigingen zonder voorgaande, van desinvestering in de openbare sector en een regressief loonbeleid het land naar de chaos hebben geleid. "Een koersverandering is absoluut noodzakelijk. Want ook in de andere landen van de Europese Unie kennen we dezelfde ontwikkeling, in Spanje, in Ierland maar ook hier in België. Overal moet dus voorrang verleend worden aan tewerkstelling, economische ontwikkeling door overheidsinvesteringen, en een politiek van herverdeling van de rijkdom."

(Foto's van Jean-Marie Versypt)

We moeten tonen dat we het Griekse volk onvoorwaardelijk steunen: samen met de Grieken, voor hoop en democratie

De Belgische eerste minister Charles Michel heeft het over "het eind van de Griekse speeltijd", maar wat er vandaag in Griekenland gebeurt heeft niets van een speeltijd. Het soberheidsbeleid dat sinds vijf jaar opgelegd wordt door de Trojka (Europese Commissie, Internationaal Muntfonds, Europese Centrale Bank) heeft dramatische gevolgen voor het dagelijks leven van de Grieken. Dat doet de vraag rijzen naar het soort Europa dat we willen: een Europa van solidariteit waar verkiezingen en de wil van de bevolking nog een betekenis hebben, of een Europese Unie van bezuinigingen, concurrentie en sociale achteruitgang? Twee tegengestelde visies komen hier met elkaar in botsing.

Wie in Griekenland de pensioenen wil verlagen en de btw verhogen op basisvoorzieningen zoals geneesmiddelen of elektriciteit, maakt daarbij een politieke keuze die economisch en sociaal zinloos is. Griekenland is vandaag het concrete bewijs dat de soberheidspolitiek en de aantasting van de leef- en werkomstandigheden geen oplossing bieden. Zes jaar van budgettaire bezuinigingen zonder voorgaande, van desinvestering in de openbare sector en een regressief loonbeleid hebben het land naar de chaos geleid. In vergelijking met 2010 is de staatsschuld nog gestegen, de economie is met 25% gekrompen, de armoede is explosief toegenomen, de werkloosheid bedraagt 26%, één op de twee jongeren heeft geen job en de openbare diensten en de gezondheidszorg werden ontmanteld.

Een koersverandering is absoluut noodzakelijk. Want ook in de andere landen van de Europese Unie kennen we dezelfde ontwikkeling, in Spanje, in Ierland maar ook hier in België. Overal moet dus voorrang verleend worden aan tewerkstelling, economische ontwikkeling door overheidsinvesteringen, en een politiek van herverdeling van de rijkdom.

Het is met die opdracht dat de Grieken een nieuwe regering verkozen hebben. Aan de Europese Unie, die deze democratische keuze niet wil respecteren, moeten we tonen dat we het Griekse volk onvoorwaardelijk steunen, en dat we ons verzetten tegen degenen die steeds dezelfde recepten willen opleggen: steeds meer bezuinigingen, meer werkloosheid, meer ongelijkheid.

De Grieken hebben het recht om de collectieve arbeidsovereenkomsten en de arbeidswetgeving te herstellen die door de Trojka ontmanteld werden. Ze hebben het recht om dringende sociale maatregelen te treffen ter bestrijding van de armoede, en om de privatiseringen een halt toe te roepen. Ze hebben het recht om, net zoals alle andere Europese volkeren, een audit van de overheidsschuld te organiseren en de legitimiteit ervan te betwisten. Elk volk heeft recht op waardigheid. Deze wind uit het Zuiden, die het liberaal beleid van de Europese Unie in vraag stelt, brengt verfrissing en hoop voor de verzuchtingen van de volkeren.

Met haar chantage wil de Europese heersende klasse, en onze eigen regering in België, elke hoop op verandering in Griekenland en Europa in de kiem smoren. Precies daarom willen we onze solidariteit betuigen met het Griekse volk, met de sociale, syndicale en antifascistische bewegingen.

JA, een andere weg is mogelijk, een weg die allen ten goede komt, die leidt tot economische vooruitgang en sociale rechtvaardigheid.

 

Ondertekenaars:

Eric Toussaint (Waarheidscommissie over de Griekse schuld, CADTM ), Sebastian Franco (Alter Summit), Hart Boven Hard, Tout Autre Chose, Bart Staes, (Europarlementslid Groen) Paul Hermant (Acteurs des temps présents), D19-20, ACIDe, Rudy De Leeuw (ABVV), Marc Goblet (FGTB), Centrale Générale FGTB/ Algemene Centrale ABVV, Ferre Wyckmans (LBC), Felipe Van Keirsbilck (CNE), Nico Cué (Métallos Wallonie-Bruxelles), CSC Bruxelles Hal Vilvorde, Gilbert Lieben (CGSP Wallonne), Christian Kunsch (MOC), Solidaris - Mutualité Socialiste, ACOD-vrt, JOC, Yiorgos Vassalos (Initiative de Solidarité avec la Grèce qui Résiste), Paula Polanco (Intal), Dominique Dauby (Femmes prévoyantes socialistes), Anne Theisen (ATTAC Wallonie Bruxelles), Christine Pagnoulle (ATTAC Liège), Jean Flinker (Attac-Bruxelles), Eric Goeman (Attac Vlaanderen), Guillaume Defossé (CNAPD), Herman Michiel (Ander Europa), Francine Mestrum (Global Social Justice), Jean-Pierre Kerckhofs (Aped/Ovds), Ludo De Brabandere (Vrede vzw), Maxime Kouvaras (ZIN TV), Paul-Emile Dupret (Collectif Venezuela 13 Avril), Fewla, Vie Féminine Bruxelles, Allileggya Koinotita, Corporate Europe Observatory, la Plate-forme d'action Santé et Solidarité/Actieplatform Gezondheid en Solidariteit, le Centre Bruxellois de Promotion de la Santé (CBPS), Europe4People, Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté, 15M Bruselas, Iniciativa Cuba Socialista, Anne-Françoise Theunissen (MOC Bruxelles), Giorgos Karatsioubanis (Syriza België), Dirk Van der Maelen (SP.a), Meyrem Almaci (Groen), Christos Doulkeridis (Ecolo), Peter Mertens (PTB-PVDA), Jean Fagard (Parti Communiste), Bart Vandersteene (PSL-LSP), Thomas Weyts (LCR-SAP), Vincent Decroly (Mouvement VEGA), Gilles Smedts (Parti Humaniste), Pascale Wils (Rood!), Filip De Bodt (LEEF! Herzele), Vonk/Révolution, Pietro Lunetto (Il Partito della Rifondazione Comunista Belgio), Sophie Rauszer (Parti de Gauche Belgique), Antarsya België, Bloco d'Esquerda, Die Linke - BO Brüssel, SEL Belgio, Izquierda Unida - Belgica, Charlie Le Paige (Comac - jeunes PTB/jongeren PVDA), Ecolo J, Étudiants de Gauche Actifs - EGA, Lieven De Cauter (filosoof), Isabelle Stengers (filosofe).

 
Weekend van Europese solidariteit met Griekenland
Weekend van Europese solidariteit met Griekenland
Weekend van Europese solidariteit met Griekenland
Weekend van Europese solidariteit met Griekenland
Weekend van Europese solidariteit met Griekenland
Weekend van Europese solidariteit met Griekenland
Weekend van Europese solidariteit met Griekenland

steun ons

© 2021 vrede vzw - website by