Giften van minimaal 40 euro op jaarbasis geven recht op een belastingvermindering.

  • Als giften worden beschouwd die bedragen die gestort worden zonder tegenwaarde, louter een abonnement op het tijdschrift of louter lidmaatschap is dus uitgesloten. Steun en giften in het kader van steunoproepen en campagnes van Vrede komen uiteraard wel in aanmerking.
  • De giften dienen op een bankrekeningnummer van Vrede vzw gestort te worden, bij voorkeur op de Triodosrekening BE26 5230 8032 1129.
  • Het bedrag dient minimaal 40 euro op jaarbasis te zijn, alle verschillende giften van dezelfde schenker gedurende hetzelfde kalenderjaar worden in aanmerking genomen.
  • Voor giften die ons uiterlijk op 31 december bereiken, wordt een kwijtschrift toegezonden aan de schenker binnen de twee maanden na het einde van dat kalenderjaar.
  • Er mogen geen kwijtschriften worden uitgereikt voor stortingen die de opbrengst vertegenwoordigen van collectieve geldinzamelingen en dus niet werkelijk voortkomen van een individuele schenker.

U heeft recht op een belastingvermindering van 45% van het bedrag van uw gift.

Vrede vzw heeft tot en met 2021 een erkenning om kwijtschriften voor belastingvermindering uit te reiken aan de schenkers.


Op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën vindt u alle informatie: http://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingvoordelen/giften

 

© 2020 vrede vzw - website by