Giften van minimaal 40 euro op jaarbasis geven recht op een belastingvermindering.

De federale regering heeft een akkoord bereikt over een reeks aanvullende steunmaatregelen die deel uitmaken van het derde luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming. Bij deze uitbreiding werd er ook gedacht aan de sociaal-culturele sector. De belastingvermindering voor giften vanaf € 40 op jaarbasis wordt in 2020 verhoogd van 45% naar 60%. Als je dit jaar een gift van bv. € 100 doet, recupereer je dus € 60 via de belastingen.

  • Als giften worden beschouwd die bedragen die gestort worden zonder tegenwaarde, louter lidmaatschap is dus uitgesloten. Steun en giften in het kader van steunoproepen en campagnes van Vrede komen uiteraard wel in aanmerking.
  • De giften dienen op een bankrekeningnummer van Vrede vzw gestort te worden, bij voorkeur op de Triodosrekening BE26 5230 8032 1129.
  • Het bedrag dient minimaal 40 euro op jaarbasis te zijn, alle verschillende giften van dezelfde schenker gedurende hetzelfde kalenderjaar worden in aanmerking genomen.
  • Voor giften die ons uiterlijk op 31 december bereiken, wordt een kwijtschrift toegezonden aan de schenker binnen de twee maanden na het einde van dat kalenderjaar.
  • Er mogen geen kwijtschriften worden uitgereikt voor stortingen die de opbrengst vertegenwoordigen van collectieve geldinzamelingen en dus niet werkelijk voortkomen van een individuele schenker.

Vrede vzw heeft tot en met 2021 een erkenning om kwijtschriften voor belastingvermindering uit te reiken aan de schenkers.

Op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën vindt u alle informatie: http://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingvoordelen/giften

 

© 2021 vrede vzw - website by