Artikel
Ria Verjauw
Printvriendelijke versie
Ontwapening voor een duurzame ontwikkeling
Foto: Fibonacci Blue

Ontwapening voor een duurzame ontwikkeling

Vrede, ontwapening en vermindering van militaire uitgaven staan centraal in het oplossen van de klimaatcrisis. Of met de worden van VN Secretaris Generaal Ban Ki-moon: "De wereld is over-bewapend en vredesinitiatieven zijn onder-gefinancierd”
Volgens het Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI, ging in 2014 1776  miljard US $ naar militaire uitgaven of 250 US $ per person.

Naast de hoge militaire uitgaven voor het ontwikkelen, testen en aanmaken van wapensystemen, zijn er nog de bijkomende hoge kosten voor de opruiming van besmette gebieden na gewapende conflicten, de gezondheidsproblemen van militairen, plaatselijke bewoners en hulpverleners, de ontmanteling van nucleaire, biologische en chemische wapensystemen. ……

Hoe kunnen we een deel van het geld, bestemd voor militaire uitgaven, beter besteden?

Hoe kunnen we dit bedrag herinvesteren in vrede-vormende projecten: gezondheidszorg, onderwijs, milieubeleid, welzijnsbeleid, mensenrechten, gendergelijkheid en duurzame werkgelegenheid?

Tijdens het 2016 International Peace Bureau World Congres in Berlijn: “Disarm! For a climate of Peace”,  zal een actieplan uitgewerkt worden om militarisme in te perken in het voordeel van een echte transformatie. Zo kunnen we samen zorgen voor een klimaat van vrede!  De voorstellen van het actieplan moeten op de politieke agenda’s komen. De media zullen erop gewezen worden dat ze veel invloed hebben op het begrijpen van het ontstaan van conflicten, wereldvrede en duurzame ontwikkeling. Zonder de medewerking en onpartijdigheid van de media is transformatie veel moeilijker.

Een socio-ecologische transformatie zal, zonder het terugdringen van het militarisme, niet mogelijk zijn. Het doel van het actieplan is het uitbouwen van een rechtvaardige sociale wereldorde.  Zonder het terugdringen van de militaire uitgaven zal dit plan niet lukken.

Uit onderzoek naar de oorzaken van gewelddadige conflicten is aangetoond dat uitbreiding van het militaire apparaat, niet voor meer veiligheid zorgt. Geld en middelen die gebruikt worden voor de ontwikkeling, productie en aanschaf van wapens, is geld dat ontnomen wordt van sociale, politieke en economische ontwikkelingsprojecten. Te weinig middelen voor de bouw aan sociale, politieke en economische ontwikkeling zijn meestal de onderliggende oorzaken van het ontstaan van conflicten. Volgens de Wereldbank en het VN Bureau voor Ontwapening (ODA), zou slechts 5% van het bedrag voor militaire doeleinden, nodig zijn om de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling en armoedebestrijding te halen.

Als we denken aan militaire uitgaven dan denken we aan het aspect veiligheid. Terechte vragen die we ons stellen:

“Wat met onze veiligheid?”

“Wat met het recht om onszelf te verdedigen?”

 

Vrouwen en vrede

Tijdens de conferentie van Women International league for Peace and Freedom WILPF in Den Haag (april 2015) kwam het onderwerp ‘veiligheid en de rol en visie van de vrouwen’ ruim aan bod.  Hierna volgen enkele opvallende en verhelderende uitspraken van opmerkelijke vrouwen.

Nobelwinnaar voor de Vrede - Dr. Shirin Abadi uit Iran:

"Tot de dag dat er geen winst meer wordt gemaakt met oorlog voeren, zal het moorden doorgaan."

Nobelwinnaar voor de Vrede - Jody Williams uit de VS:

"Een collectief ontleent zijn kracht aan de individuele delen, en de individuele waardigheid. Dit kunnen we het beste zien in het begrip menselijke veiligheid. Wij vrouwen weten wat veiligheid is. Het is eten op tafel, een huis om in te wonen, toegang tot medische zorg, een fatsoenlijke baan zodat je je kinderen kan opvoeden. Veiligheid is: al het geld dat nu naar dodelijke wapens gaat, dat geld gebruiken voor welzijn en een betere wereld. Dat is veiligheid."

Cynthia Enloe uit de VS, hoogleraar politieke wetenschappen en auteur van talrijke boeken over de rol van de vrouwen in nationale en internationale politiek:

“We worden geleerd dat militairen er zijn om ons te beschermen. Het is echter een patriarchale gedachte dat vrouwen beschermd moeten worden door mannen.”

Zahra Langhi uit Libië, directeur van Libyan Women’s Platform for Peace:

"De interventie van de VN heeft veel kwaad gedaan in Libië. Al op de 15de februari 2011 kwamen vrouwen in opstand. Dat was het begin van de revolutie, de Arabische lente in Libië. Vrouwen streden voor mensenrechten en demilitarisering. De inzet van de Lightfoot Mission van de VN loste niets op."

Amy Goodman uit de VS van Democracy Now en Alternatieve Nobelprijs winnares:

"Dat oorlog direct effect heeft op de voedselveiligheid is duidelijk, maar de effecten op lange termijn zijn minder bekend, denken we maar aan onontplofte landmijnen in de velden. Gebrek aan voedselveiligheid kan oorlog veroorzaken en wordt ook veroorzaakt door oorlog. Het  militaire systeem is één van de grootste gebruikers van fossiele brandstoffen. Vrede, ontwapening en vermindering van militaire uitgaven staan centraal in het oplossen van de klimaatcrisis.  In de VS wordt bij het berekenen van de militaire ‘carbon footprint’ alles wat er in het buitenland gebeurt, niet meegeteld, en dat is veel. De UNEP (United Nations Environment Programme), werkt wel aan ‘militarisme en milieu’ maar houdt dit buiten de media."

Volgens Patricia Sellers, speciaal adviseur aan het Internationaal Strafhof, zijn er vier grote oorlogen kunnen voorkomen worden door het werk van vredestichters:

- De onafhankelijkheid van India van Groot Brittanië door Ghandi

- Een oorlog in Zuid Afrika na het vrijlagen van Nelson Mandela

- Een oorlog in de VS bij de strijd om burgerrechten

- De langdurige strijd voor vrouwenrechten

Zij voegde er aan toe dat “democratie zonder beperking van de bewapening hypocriet is”.

In het rapport van Tamara Lorincz, Internation Peace Bureau senior researcher, lezen we:

"Door het verminderen van de militaire uitgaven kan er geïnvesteerd worden in de ‘Green Climate Fund’ van de VN en in een economie met lage CO2 uitstoot.   Het rapport stelt dat oorlog moet worden afgeschaft om het opwarmen van de aarde te vertragen. Wat er nu wordt uitgegeven aan het in stand houden van een militair systeem, moet gebruikt worden om een economie met een lage CO2 uitstoot te ontwikkelen. Er moet ontwapend worden. Het militaire systeem is het probleem niet de oplossing."

Ria Verjauw is actief in de Belgische Coalitie ‘stop uranium wapens’ – Climaxi  Vlaams Brabant vzw

Bronnen:

-WILPF NL nieuwsbrief

-Stop War: Uniting a Global Movement, WILPF conference 2016

-IPB news

-Stockholm International Peace Research Institute

SIPRI data : http://books.sipri.org/product_info?c_product_id=496

 

steun ons

© 2021 vrede vzw - website by